அரநாயக்க மண்சரிவு: போதியளவு நிவாரண பொருட்கள் கிடைத்துள்ளது

CizIKAkW0AEpoZf

அரநாயக்க பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட மண்சரிவு காரணமாக இடம்பெயர்ந்து அரநாயக்க சிரிபுர விஹாரை மற்றும் சிரிபுர பாடசாலை இடம் பெயர்ந்த முகாம்களில் உள்ள அகதிகளுக்கு போதியளவு நிவாரண பொருட்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் தற்போது நிவாரண பொருட்கள் நிரம்பி வழிவதாகவும் தேவையான அளவு உணவுபொருட்கள் மற்றும் உடைகள் இருபதாகவும் அந்த முகாமிற்கு பொறுப்பான அதிகாரி மாவனல்லை நியூஸ்க்கு தெரிவித்தார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *