அல்ஜெஸீரா தொலைகாட்சியில் ஒளிபரப்பான இன்சைட் ஸ்டோரி (விடியோ இணைப்பு)

Who is behind Sri Lanka’s religious violence?
இலங்கையின் மத வன்முறைகளின் பின்னால் இருப்பது யார்?

அல்ஜெஸீரா தொலைகாட்சியில் 25 நிமிட காணொளியை இன்சைட் ஸ்டோரியாக ஔிபரப்பியது.
இலங்கையின் மத வன்முறைகளுக்கு காணமானவர்கள் யார் என்பதை ஔிக்காட்சிகளூடாக சொல்லும் பலமிக்கதொரு ஆவணம்.

http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2014/06/who-behind-sri-lanka-religious-violence-2014617174319873584.html

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *