ஆறு நாட்களுக்கு பாதையில் குப்பைகளை போடவேண்டாம் – மாவனல்லை பிரதேச சபை

 

R7A0345-Hekiththa-Road-garbage-on-road-side

மாவனல்லை பிரதேச சபைக்கு சொந்தமான அணைத்து குப்பை லொறிகளும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் குவிந்து இருக்கின்ற குப்பைகளை அகற்றுவதட்காக சென்றிருப்பதனால் இன்று (01/06/2016) முதல் தொடர்ந்து ஆறு நாட்களுக்கு பாதையில் குப்பைகளை போடவேண்டாம் என்றும் குப்பைகளை ஆறு நாட்களுக்கு குப்பைகளை வீட்டிலேயே வைத்துக்கொள்ளும் படியும் மாவனல்லை பிரதேச சபை அறிவித்துள்ளது.

எனவே ஆறு நாட்களுக்கு பாதையில் குப்பைகளை போட்டு பாதையை அசுத்தம் செய்ய வேண்டாம் என்று பணிவுடன் பொதுமக்களிடம் கேட்டுகொள்கிறோம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *