இன்றும் நாளையும் நாளை மறு தினமும் (15,16,17) மூடப்படும் வீதிகள் விபரம்.

பொதுநலவாய நாடுகள் மாநாட்டை முன்னிட்டு இன்றும் நாளையும் நாளை மறு தினமும்  (15,16,17) சில வீதிகள் மூடப்படவுள்ளன.

அதன்படி, காலை 08.30 தொடக்கம் 10 மணிவரையும் பின்பு முற்பகல் 11 மணி தொடக்கம் பகல் 12 மணிவரையும் கொம்பனிவீதி, காலி முகத்திடல், கொள்ளுபிட்டி, டொரிங்டன் மற்றும் பௌத்தாலோக்க மாவத்தை பகுதி வீதிகள் மூடப்படவுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளார்.

ROADS CLOSED

15.11.2013

16.11.2013

17.11.2013

1

Slave Island Police Roundabout

08.45-09.45

07.00-08.00

07.00-08.00

2

Road by Regal Cinema

08.45-09.45

07.00-08.00

07.00-08.00

3

Entrance from Gamini Hall to Pettah to the D.R Wijewardena Mw

08.45-09.45

07.00-08.00

07.00-08.00

4

C.T.C junction

08.45-09.45

07.00-08.00

07.00-08.00

5

York Street, Chatham Street Junction

08.45-09.45

07.00-08.00

07.00-08.00

6

All entries to Galle road from the Old Parliament roundabout to the Colpetty junction

08.45-09.45

07.00-08.00

07.00-08.00

7

Elephant House Roundabout

08.45-09.45

8

Old J.O.C Cambridge Junction

08.45-09.45

9

Colpetty Junction

08.45-09.45

 

11

Flower Road about Ananda Coomaraswamy Mawatha

08.00-12.00

12

Pittala Junction Roundabout Flower Road

08.00-10.30

07.00-08.00

07.30-08.30

13

Entry possible from Hunupitya Cross Road to Dharmapala Mw

08.00-10.00

07.00-08.00

07.30-08.30

14

Park Street, Dharmapala Mw Junction ( entry only for residents)

08.00-10.00

07.00-08.00

07.30-08.30

15

Lipton Roundabout ( Entry only for residents/guests/ and buses)

08.00-12.00

16

Soysa Roundabout (Entry only for residents and church-goers)

08.30-10.15

17

Thunmulla -Thurstan road entrance, 175/177 buses will travel through Thummulla Road, Stanley Wijesundara Road

08.45-10.15

18

Around Colonel Jayawardena Road to Dharmapala Mw and Ananda Coomaraswamy Mawatha

08.45-10.00

07.00-08.00

07.30-08.30

19

Reid Mw ( Philip Gunawardena Mw) Royal junction

08.00-12.00

 

20

Vidya Wijerama Road ( Entrance only for residents and area institutions)

08.00-12.00

21

Gregory, Wijerama junction (Entrance only for residents and area institutions)

08.00-12.00

22

Bauddhaloka Mw Thunmulla ( Stanmore Crescent junction)

23

Bullers -Jawatte Road junction Consiston Road, Bullers Lane (Entrance only for residents and area institutions)

11.00-12.00

24

Bullers Torrington Junction (Entrance only for residents)

11.00-12.00

25

Sarana Road- Malalasekara Mw Junction- entrance to Bullers road

10.00-12.00

26

Bullers Road- Gregory Road junction

11.00-12.00

27

Cemetery Roundabout (Entrance only for residents)

11.00-12.00

28

Horton Place- Kynsey Road Junction ((Entrance only for residents and area institutions)

08.00-12.00

 

29 Bullers – Longdon Place front of the SLBC ( Entrance only for residents and area institutions) 11.00-12.00
30 Wijerama Mw – Barnes Place 09.00-09.45
31 Kynsey – Rosemead Place junction Wijerama Road -Rosemead junction From the 14th till Prince Charles leaves the island
32 Wijerama Road -Ward Place and Horton Place 09.00-09.45
33 Polduwa Subhathipura Junction 07.45-09.00 08.00-09.00
34 Sethsiripaya Subhuthipura ( Entrance only for residents and participants of the summit) 07.45-09.00 08.00-09.00
35 Battaramulla junction ( Entrance only for participants of the summit and area institutions) 07.45-09.00 08.00-09.00
36 Near the Parliament Speaker’s residence 07.45-09.00 08.00-09.00
37 U.L Gunasekara Mw 07.45-09.00 08.00-09.00
38 Cooray Mw 07.45-09.00 08.00-09.00
39 HSBC Mw 07.45-09.00 08.00-09.00

 

40

Welikada Cross Street

07.45-09.00

08.00-09.00

42

Cotta Road near the Ayurvedic Hospital Junction

07.30-09.00

08.00-09.00

43

Around the Model Farm junction, occasionally travelling between Bullers road to Cotta Road is possible

07.30-09.00

08.00-09.00

44

Cemetery Roundabout travelling towards Baseline Borella

07.30-09.00

08.00-09.00

45

Cemetery Roundabout entrance to Bullers Mawatha

11.00-12.00

11.00-12.00

1-2172223af5

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *