உழ்ஹிய்யா தொடர்பில் ஜம்மியத்துல் உலமா வெளியிட்டுள்ள அறிவித்தல்

இஸ்லாம் கூறும் வழிகாட்டல்களைப் பேணி உழ்ஹிய்யாவை நிறைவேற்றுமாறு அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா இலங்கை முஸ்லிம்களிடத்தில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பில் அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கை.
Screen-Shot-2015-09-09-at-12.27.23-PM-1441799225492

Screen-Shot-2015-09-09-at-12.27.16-PM-1441799208710

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *