ஒரே ஊர் ஜமாத்தை இரண்டாக பிரித்து பெருநாள் தொழுகை நடத்திய பள்ளிவாசல் நிர்வாகம்: இது மாவனல்லையில்

ஒரே ஊர் ஜமாத்தை சேர்ந்தவர்களை இரண்டாக பிரித்து பெருநாள் தொழுகையை நடத்திய பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் தொடர்பில் ஊர் வாசிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் மாவனல்லையில் உள்ள படித்தவர்கள் அதிகம் வாழும் பிரதேசம் என்று கூறிக்கொள்ளும் பிரபலமான ஊரிலே இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்த ஊர் பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தினால் மேட்கொள்ளப்பட்ட இந்த தீர்மானத்திற்கு ஊர் வாசிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

ஊரின் ஓற்றுமையை எப்போதும் முதன்மை படுத்தி செயட்படவேண்டிய குறித்த பள்ளிவாசல் நிர்வாம் பொறுப்பற்ற இந்த முடிவால் ஊரின் ஒற்றுமைக்கு பாதிப்பு ஏட்பட்டுள்ளதாகவும் ஊர் வாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இயக்கங்களின் ஆதிக்கமே குறித்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தின் தீர்மானத்திற்கு காரணம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிண்ரது.

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் பெருநாள் தொழுகை நிறைவேற்றும் இடம் தொடர்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்வாவை மீறி குறித்த பள்ளிவாசல் நிர்வாம் செயட்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் பெருநாள் தொழுகை நிறைவேற்றும் இடம் தொடர்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்வா கீழ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருநாள் தொழுகையை நிறைவேற்றும் இடம்

எல்லா இயக்கங்களும் தனது இயக்கத்தின் பலத்தை அதிகரித்துக்கொள்ள வேலைத்திட்டங்களை வகுக்கின்றதே தவிர, உண்மையில் சமூக முன்னேற்றத்திற்கான எந்த நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளுவதாக தெரியவில்லை.

-மொஹமட் பஸ்லான் –

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares