கட்டுரை போட்டியில் பதுரியா கல்லூரி மாணவன் R.M Amanulla முதலாம் இடம்

பொது நலவாய மகாநாட்டை (CHOGM 2013) முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்படிருந்த அகில இலங்கை ஆங்கில மொழி பிரிவில் நடைபெற்ற கட்டுரை போட்டியில் மாவனெல்லை பதுரியா மத்திய  கல்லூரியில் 12ம் வகுப்பில் கல்விகட்கும்  மாணவன் R.M Amanulla முதலாம் இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares