கிரிங்கதெனியவை சேர்ந்த கட்டார் வாழ் சகோதரர்களின் ஒன்றுகூடல்

மாவனல்லை கிரிங்கதெனியவை சேர்ந்த கட்டார் வாழ் சகோதரர்களின் ஒன்றுகூடல் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை 30/10/2015 )மாலை வல்ல இறைவனின் அருளால் சிறப்புற இடம்பெற்றது.

Mawanella – Kiringadeniya People living in Qatar, gathered for the occasion of GM 2015/2016 on Yesterday (30-October-2015).
With the help of Allah Almighty and the support of their people, gathering was highly successful and promising with more than 60 active participations Alhamthulillah!

3e49e2f2bb47b7a4d40a4201c48544a03f739f897edb8763d70743757147ed45 viber-image IMG_6855

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *