கூட்டு எதிர்க் கட்சியினரை மாவனல்லை நகருக்கு நுழைய விடாமல் எல்லையில் பொலிஸார் குவிப்பு

நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு எதிராகவும், ஆட்சியை மீளக் கைப்பற்றும் நோக்கிலும் கூட்டு எதிர்க் கட்சியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள “மக்கள் போராட்டம்” எனும் தொனிப் பொருளிலான பாதயாத்திரை கண்டியில் ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் மாவனல்லை நகருக்கு நுழைய விடாமல் மாவனல்லை ஹிங்குல பகுதியில் பொலிஸார் மற்றும் விஷேட அதிரடிப்படை குவிக்கப்பட்டுள்ளன

WhatsApp-Image-20160728 (1) WhatsApp-Image-20160728 (2) WhatsApp-Image-20160728 (3) WhatsApp-Image-20160728 (4) WhatsApp-Image-20160728

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *