கேகாலை மாவட்ட பிரதியமைச்சர் ஒருவர் எதிரணிக்கு தாவும் அறிகுறி

பொது வேட்பாளருக்கு ஆதரவு வழங்கும் முகமாக பல அமைச்சர்களும் அரசியல் முக்கியஸ்தர்களும் அடுத்து வரும் இரு நாட்களுக்குள் எதிரணியுடன் இணைந்துகொள்ளவுள்ளதாக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் கட்சி மாறிய முன்னாள் அமைச்சர் நந்தமித்ர ஏக்கநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை கேகாலை மாவட்ட பிரதியமைச்சர் ஒருவரும் அடுத்த இரு நாட்களுக்குள் பொது எதிரணிக்கு தாவும் ஆயத்தங்களை மேற்கொண்டிருப்பதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *