சப்ரகமுவ மாகாண தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகள் அனைத்துக்கும் நவம்பர் 01 விசேட விடுமுறை

சப்ரகமுவ மாகாண தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகள் அனைத்துக்கும் நவம்பர் 01 ஆம் திகதி விசேட விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சப்ரகமுவ மாகாண கல்வி அமைச்சு இந்தத் தீர்மானத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

இவ்வருட தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் மாதம் 02 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை கொண்டாடப்படுவதனால் இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி விடுமுறைக்குப் பதிலாக நவம்பர் 9 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை இந்தப் பாடசாலைகள் யாவும் கல்வி நடவடிக்கைக்காக திறக்கப்படவுள்ளதாகவும் மாகாண கல்வி அமைச்சு மேலும் அறிவித்துள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares