சாஹிரா கல்லூரி: OZMA வின் பொதுக் கூட்டம் தாமதம் ஆவது ஏன்?

Untitled

ஒரு பாடசாலையின் கல்வி, கலை, கலாசாரம், பாரம்பரியம், அபிவிருத்தித் திட்டங்கள், மற்றும் ஊடக செயட்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக உடல், பணம் மற்றும் ஏனைய வழிகளில் ஒத்துழைப்பு வழங்குவது கல்லூரியில் படித்து வெளியேறிய மாணவர்களினது கட்டாயக் கடமையாகும்.

இவ்வாறு வெளியேறிய மாணவர்கள் ஒரு குழுவாக, அமைப்பாக கல்லூரியின் முன்னேற்றத்துக்கும் கல்லூரியின் செயட்பாடுகளை உலகத்துக்கு வெளிக்காட்ட அயராது பாடுபட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு அமைப்பே பழைய மாணவர் ஊடக சங்கம் (OZMA) ஆகும்.

அந்த வகையில் மாவனல்லை சாஹிரா கல்லூரியின் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) பொதுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் இரண்டு வருடங்களுக்கான நிர்வாகக் குழுவும் தேர்வு செய்யப்படுகின்றது.

மாவனல்லை சாஹிரா கல்லூரியின் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) இறுதியாக நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டம் 2013 நவம்பர் மாதம் 25ம் திகதி சாஹிரா கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

அந்த வகையில் மாவனல்லை சாஹிரா கல்லூரியின் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) இறுதியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட நிர்வாகக் குழுவின் காலம் 2015 நவம்பர் மாதம் 25ம் திகதியுடன் முடிவடைகின்றது.

தற்பொழுது மாவனல்லை சாஹிரா கல்லூரியின் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) இறுதியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட நிர்வாகக் குழுவின் காலம் நிறைவடைந்து மூன்று மாதங்கள் கடந்துள்ளதகவும் உடனடியாக பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) பொதுக் கூட்டம் நடைபெற வேண்டும் என்றும் இவ்வாறு தாமதம் ஆவதனால் செயற்பாடுகள் சரியாக நடைபெறுவதில்லை என்றும் எப்போதும் ஒரு குறுப்பிட்ட சிலர் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தினை (OZMA) தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்ள முற்படுவதாகவும் கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர்.  கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) செயலாளர் அவர்களே இது உங்களின் கவனத்திற்கு…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *