ஜப்பான் வாகனங்களுக்கான வரி பாரியளவில் அதிகரிப்பு

டொயோடா உட்பட ஜப்பான் வாகனங்களுக்கான புதிய இறக்குமதி வரியை அரசு அறிவித்துள்ளது. சுங்க வரி தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல. 1933/16 இன் மூலம் ஜப்பான் வாகன இறக்குமதி தொடர்பான புதிய வரியை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யும் வாகனங்களின் விலைகளில் பாரிய அதிகரிப்பு ஏற்படவுள்ளது.

வாகனங்களின் சுங்க வரி அதிகரிக்கப்படும் விதம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *