தெவனகல பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக்கொள்வோம் -DPFF

காலம் காலமாக முஸ்லிம்களும் பொளதர்கலும் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்துகொண்டு இருகிறார்கள் எனவே  தெவனகல பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் சுமுகமாக தீர்த்துக்கொள்ள தெவனகல மக்கள் நட்பு மன்றம் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றது. என மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்த துண்டுப்பிரசுரம் ஒன்றை தெவனகல மக்கள் நட்பு மன்றம் விணியோகித்துள்ளனர்.

 

 

 

Dewanagala(1)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *