தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் வரி மின் கட்டணத்தில் இணைக்கப்படாது –

புதிய அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நூற்றுக்கு நான்கு வீதமான தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் வரி நுகர்வோரின் மின் கட்டணத்தில் இணைக்கப்படமாட்டாது என, மின்சக்தி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிடிய தெரிவித்துள்ளார்.

நுகர்வோருக்கு சிரமமற்ற வகையில் திறமையாக, தொடர்ச்சியாக மற்றும் தரமான முறையில் மின்சார சேவையினை வழங்க எதிர்பார்ப்பதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

மின்சக்தி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பிரதி அமைச்சர் அஜித் பீ பெரேரா இன்று தனது புதிய அலுவலகத்தில் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட வேளையே, ரஞ்சித் சியம்பலாபிடிய மேற்கண்டவாறு கருத்து வௌியிட்டுள்ளார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *