நான் ஒருபோதும் கட்சியை விட்டு செல்லமாட்டேன் – லலித் திசாநாயக்க (Video)

நான் ஒருபோதும் கட்சியை விட்டோ ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்க்ஷவை விட்டோ செல்லமாட்டேன் – லலித் திசாநாயக்க Video – Saman vijaya

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *