நேற்று தெவனகல குன்றின் மேல் நடந்தது என்ன? முழு வீடியோ (exclusive)

நேற்று (23) தெவனகல விற்கு சிங்கள ராவய வந்து தோல்வியுடன் திரும்பிப்போனதும், ஊர் மக்கள் தெரிவிற்கும் கருத்துக்களும்

Video – dailyceylon

You may also like...

3 Responses

 1. aadhilnet says:

  இதனை பெரிது படுத்தாமல் அப்படியே விட்டு விடுவது நல்லது.

 2. Mohamed Risham says:

  While being united so as to foils this kind of attempt by racist who can’t bear up peaceful life of Muslims, it’s prime duty of all of us to raise hand and beg the almighty Allah who only can destroy any plans against us. Almighty Allah smashed Sinhala Rawaya’s plot saved us the innocent Muslims. Al Hamdhu Lillah.

 3. NIZAMHM says:

  A clear message from the Majority Sinhala Mass – Residents of the area- to those who try to create calamity, disharmony among Sinhala – Muslims.

  So the Sinhala Ravaya led by some Monks with total outsiders should respect the message of the public of that area.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *