பதுரியா கல்லூரியில் கடமையாற்றிய 32 ஆசிரியர்களுக்கு இடமாற்றம்

hqdefault

ஒரு பாடசாலையில் தொடர்ச்சியாக பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் சேவைகளை ஏனைய பாடசாலை மாணவர்களும் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழியை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு, ஆசிரியர்களை இடமாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையை கல்வி அமைச்சு மேற்கொண்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் தொடர்ந்து ஒரே பாடசாலையில் 8 வருடங்களுக்கு மேல் சேவையாற்றிய மாவனல்லை பதுரியா கல்லூரியில் கடமையாற்றிய 32 ஆசிரியர்களுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் பதுரியா கல்லூரி பெரும் பின்னடைவை எதிர்நோக்கும் அபாயம் காணப்படுகின்றது.மேலும் பல வருடங்கள் சேவையாற்றிய ஆசிரியர்களை பிரிய முடியாமல் பெரும் கவலையுடன் மாணவர்கள் தவிக்கின்றனர்.

மாணவர்களின் அறியாமை எனும் இருளை நீக்கி அவர்களது வாழ்வில் ஒளி ஏற்றுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு மாவனல்லை நியூஸ் கௌரவிக்கின்றது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *