பஸ் கட்டணம் இன்று முதல் அதிகரிப்பு

தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு கடந்த 12ஆம் திகதி அறிவித்த பஸ் கட்டண திருத்தத்தின் பிரகாரம், இன்று முதல் 7 வீதத்தால் பஸ் கட்டணம் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது. இந்த திருத்தத்திற்கு அமைய, ஆகக் குறைந்த 9 ரூபா கட்டணத்தில் எவ்வித மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படமாட்டது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய அதிகரிப்பின் பின்னரான கட்டண விபரம் இதோ…

12 – 27 ரூபாவரை 01 ரூபா அதிகரிப்பு
30 – 32 ரூபாவரை 02 ரூபா அதிகரிப்பு
34 – 48 ரூபாவரை 03 ரூபா அதிகரிப்பு
49 – 60 ரூபாவரை 04 ரூபா அதிகரிப்பு
62 – 75 ரூபாவரை 05 ரூபா அதிகரிப்பு
77 – 105 ரூபாவரை 07 அதிகரிப்பு
107 – 117 ரூபாவரை 08 ரூபா அதிகரிப்பு
118 – 142 ரூபாவரை 09 ரூபா அதிகரிப்பு
143 – 151 ரூபாவரை 10 ரூபா அதிகரிப்பு
152 – 160 ரூபாவரை 11 ரூபா அதிகரிப்பு
161 – 175 ரூபாவரை 12 ரூபா அதிகரிப்பு
177 – 186 ரூபாவரை 13 ரூபா அதிகரிப்பு
187 – 198 ரூபாவரை 14 ரூபா அதிகரிப்பு
சாதாரண பஸ்களில் 662 ரூபா என்ற அதி கூடிய கட்டணம் 46 ரூபாவால் அதிகரிப்பு தெற்கு அதிவேக வீதியில் மஹரகம தொடக்கம் காலி வரை 500 ரூபா அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக ​தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ள கட்டண திருத்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதிகூடிய சாதாரண பஸ் கட்டணமாக நடைமுறையிலுள்ள 662 ரூபா, 708 ரூபா வரை அதிகரிக்கபட்டுவுள்ளதாக ஆணைக்குழு குறிப்பிடுகின்றது. இதற்கு அமைவாகவே மாகாணங்களுக்கு இடையிலான மற்றும் அரை சொகுசு பஸ் ஆகியவற்றின் கட்டணங்களும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares