பாடசாலை நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் கைத்தொலைபேசி பயன்படுத்த முடியாது

ஆசிரியர்கள் பாடசாலை நேரத்தில் கைத்தொலைபேசி பயன்படுத்துவதுவது தெரியவந்தால் இடமாற்றம் வழங்கப்படும் என ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் சாமர சம்பத் தஸநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் முதல் பாடசாலை நேரத்தில் ஊவா மாகாணத்தில் உள்ள பாடசாலை ஆசிரியர்கள் கைத்தொலைபேசி பயன்படுத்துவதற்கு தடைசெய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வியலுவ, தல்தென நவோதய மஹா வித்தியாலயத்தில் மஹிந்தோதய ஆய்வு கூடத்தை திறந்துவைத்து உரையாற்றும் போதே முதலமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *