புலமைப் பரிசில் பரீட்சை: கேகாலை மாவட்டத்தில் முதல் இடம் பதுரியாவுக்கு இரண்டாம் இடம் சாஹிராவுக்கு

download

நேற்று இரவு வெளியான தரம் 05 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகளின் படி, கேகாலை மாவட்டத்தில் முறையே பதுரியா மத்திய கல்லூரியின் மாணவி பாத்திமா ஆஸ்கா 192 புள்ளிகளையும் சாஹிரா தேசியகல்லூரியின் மாணவி பாத்திமா ரிதா  183 புள்ளிகளை பெற்று கேகாலை மாவட்டத்தில் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டுள்ளது.

பதுரியா மத்திய கல்லூரியில் 42 மாணவர்களும் சாஹிரா தேசிய கல்லூரியில் 34 மாணவர்களும் இம்முறை புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி அடைந்துள்ளமை குறுப்பிடத்தக்கது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares