பொது மக்களின் பலத்த எதிர்ப்பினால் அதிகாரிகள் தெவனகல பிரதேசத்தில் இருந்து வெளியேற்றம்

பொது மக்களின் பலத்த எதிர்ப்பினால் நில அளவைத் திணைகள அதிகாரிகள் தற்பொழுது அந்த இடத்திள்ளிருந்து சென்றுள்ளனர். இதே வேளை கடுகஹவத்த பிரதேசத்தில் பொலிசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இன்வாதிகளினால் திட்டமிட்டு முஸ்லிம்களின் காணிகளை அபகரிக்க முற்படுகின்றனர். இப்பிரதேசங்களில் முஸ்லிம்கள் மூன்று தலைமுறைகளுகு மேலாக வருகின்றனர். இப்பிரச்சினைகு நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அல்லாஹ்விடம் பிராத்திப்போம்.

இது தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை எதிர்பருங்கள் ……

images (16)

images (17)

images (18)

images (19)

Dewanagala3

Dewanagala1

 

ryhr

New Picture (8)

You may also like...

1 Response

  1. Rinaz Jekeen says:

    they have planned for 72 Acre reservation for the temple! it is so unbalanced! there is no standard for tht allocation, as I know. May Allah protect Ummah.. Ameen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *