மலேசியா பராலிம்பிக் போட்டியில் திஹாரிய அங்கவீனர் நிலைய மாணவனுக்கு தங்கப் பதக்கம்.

மலேசியாவில் நடைபெற்று வரும்  அங்கவீனர்களுக்கான இளைஞர் ஆசிய பராலிம்பிக் போட்டியில் திஹாரிய அங்கவீனர் நிலையத்தில் பயிலும் வெலிமடையைச் சேர்ந்த மாணவன் முஹம்மட் பர்ஹான் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளான்.

இன்று காலை (27.10.2013) மலேசியா தேசிய மைதானத்தில் நடைபெற்ற 16 வயதிற்குற்பட்ட ஆண்களுக்கான நீளம் பாய்தல் போட்டியிலே மாணவன் முஹம்மட் பர்ஹான் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றதாக திஹாரிய அங்கவீனர் நிலையத்தின் அதிபர் திருமதி பாத்திமா பஸீனா தெரிவித்தார்.

ஊருக்கும், நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்த மாணவன் முஹம்மட் பர்ஹானிற்கு வாழ்த்துக்கள்.

Untitled-1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *