மஹவத்தை இளைஞ்சர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சுதந்திர தின விழா நிகழ்வு

இலங்கையின் 69வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மஹவத்தை இளைஞ்சர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு மஹவத்தை மஸ்ஜிதுல் ஜென்னா ஜும்ஆ பள்ளிவாசலில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வின் பிரதான அதிதியாக மஹவத்தை கிராம சேவை உத்தியோகர்த்தர் கலந்துகொண்டார். இதன்போது மஹவத்தை பிரதேசத்தில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டதுடன் டெங்கு நோயிற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *