மாவனல்லையில் கொல்லப்பட்ட முதலாவது பொலிஸ் மாவீரன் நினைவு கூறப்பட்டார்.

மாவனல்லை உதுவன் கந்தை சரதியலைக் கைது செய்யச் சென்ற போது அவனின் பாதுகாவலர் மம்மலே என்பவரினால் 1864 மார்ச் 21 ம் திகதி கொல்லப்பட்ட கொஸ்தாபல் சபான் என்ற பொலிஸ் அதிகாரியை அவரின் பேத்தியான சிலாபத்தைச் சேர்ந்த திருமதி ஜி எம் ஷரீப் நினைவு கூறுவதைக் காணலாம்.

கடமையில் இருந்த பொது கொள்ளப்பட்ட முதலாவது போலிஸ் அதிகாரியும் இவராவார். இதனை நினைவு கூறும் முகமாக பொலிஸ் ரணவிரு தினம் இன்று முழு நாட்டிலும் கொண்டாடப்படுகிறது.

-ரிஸ்வான் காலித்-

photo – lankadeepa

images (2)

02(655)

01(1088)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *