மாவனல்லை சாஹிரா 153: தரம் 05 புலமைப் பரிசில், பாடசாலைகளுக்கான வெட்டுப்புள்ளி

தரம்-05 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து, பிரபல பாடசாலைகளில் இணைந்துகொள்ளவுள்ள மாணவர்களுக்கான பாடசாலை ரீதியான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளுக்குரிய வெட்டுப்புள்ளிகள் வருமாறு:

School Cut-off marks (Tamil Medium-Mix Schools)
Highlands College, Hatton-174
Tamil M.M.V., Vavunia-164
Carmel Pattima College, Kalmunai-164
Cambridge College Kotagala-160
National School, Kekunagolla- 160
T.M.V, Kotagala- 158
Central College, Mutur -158
Vivekananda College, Colombo -157
Hindu V., Kokuvil-156
Aligar Central College, Eravur-154
Zahira College, Mawanella-153

School Cut-off marks (Tamil Medium-Boys schools)
Royal College, Colombo – 178
St. Sylvester’s College, Kandy-170
Hartley College, Point Pedro-169
D.S.Senanayake Vidyalaya, Colombo-166
St. Anthony’s College, Kandy-166
Isipathana College, Colombo- 164
Hindu College, Jaffna-160 Central College, Jaffna-156
St. Michael’s College, Batticalao-156
R.K.M. Sri Koneswara Hindu College, Trincomalee-154

School Cut-off marks (Tamil Medium-Girls schools)
Girls High School, Kandy-174
Muslim Ladies College, Colombo-173
Viharamahadevi B.M.V. Kandy-170
St. Anthony’s Girls College Kandy-169
Methodist Girls High School Point Pedro-164
Ramanadan Hindu Ladies College Colombo-160
Badi – Ud – Din Mahamud Balika V. Kandy-160
St. Gabriel’s Girls College, Hatton-159
Mahamud Ladies College, Kalmunai-159
Sri Shanmuga Hindu Ladies College Vidyalayam Road, Trincomalee-157
Amina M.V, Matale-156
Vembady Girls High School, Jaffna-155

Grade 5 Cut off marks Mawanella News

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *