மாவனல்லை தப்ளீக் ஜமாத் அமீர் நுஹ்மான் ஹாஜியார் அவர்கள் வபாத்தானார்

மாவனல்லை தப்ளீக் ஜமாத் அமீர் நுஹ்மான் ஹாஜியார் அவர்கள் இன்று (27)அதி காலை 3.45 மணியளவில் கண்டி வைத்திய சாலையில் காலமானார். இன்னால்ழில்லாஹிவஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

ரம்புக்கனை கொழும்பு ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளருமாவார். அன்னாரின் ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்ஷா அல்லாஹ் 3.30 மணிக்கு ரம்புக்கன ஹூரிமலுவ ஜும்மா பள்ளி வாயலில் இடம்பெறும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *