மாவனல்லை பிரதேசத்தில் அதிகரித்து வரும் திருட்டு சம்பவங்கள்

மாவனல்லை பிரதேசத்தில் அண்மைக்காலமாக திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றது. பலஇடங்களில் இத்திருட்டு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி திருட்டு சம்பவங்கள் குறித்து உரிமையாளர்கள் மாவனல்லை பொலிஸில் முறைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. பொலிசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மக்கள் திருடர்கள் குறித்து பொறும் அச்சத்துடன் உள்ளனர்.

சந்தேகமான ஆள் நடமாட்டம் வாகன நடமாட்டம் ,அல்லது சந்தேகத்துக்கிடமான சத்தங்கள் கேட்டால் உடனடியாகவே மாவனல்லை பொலிஸிட்கு அறியத்தறுமாறும் அல்லது 119 ஆவது உடனடியாக அறிவிக்குமாறும் வலியுறுத்தினார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *