மாவனல்லை பிரதேச சபையில் அமிலி துமிலி – முழு வீடியோ

2014 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் முதலாவது வாசிப்பு  கடந்த 19ம் திகதி மாவனல்லை பிரதேச சபையில் இடம்பெற்றது . இதன் போது சபையில் ஏகமனதாக  நிறைவேற்றப்பட்டது.

மாவனல்லை பிரதேச சபையின் வரவு செலவு திட்டம் முழு வீடியோ மற்றும்  பிரதேச சபையின் உப தலைவருக்கு குடிநீர் போத்தல் தாக்குதல்.

தொகுக்கப்படாத  காட்சிகள்..

 

 

 

[video width="450" height="360" mp4="http://mawanellanews.com/wp-content/uploads/2013/12/Mawanella-Pradasiya-Sabawa-2013.mp4"][/video]

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *