மாவனல்லை பிரதேச சபை: பொதுஜன பெரமுன, சுதந்திர முன்னணி இணைந்து ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு

மாவனல்லை பிரதேச சபையில் ஆட்சி அமைக்க எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பாண்மை கிடைக்காமையினால் கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க வேண்டி எற்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி இணைந்து மாவனல்லை பிரதேச சபையின் ஆட்சி அமைக்கவுள்ளதா அக்கட்சிகளின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு 16 ஆசனங்களும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவுக்கு 16 ஆசனங்களும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணிக்கு 5 ஆசனங்களும் சுயேற்சை குழுவுக்கு 1 ஆசனமும் கிடைத்துள்ளது.

இவ்வாறு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி இணைந்தால் 21 ஆசனங்களுடன் மாவனல்லை பிரதேச சபையின் ஆட்சி அமைக்கும் .

எனினும் இது தொடர்பான இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் அக்கட்சிகள் தெரிவித்துள்ளன.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *