மாவனல்லை பொலிஸ் போக்குவருது பிரிவு விடுக்கும் முக்கிய அறிவித்தல்

எதிர்க் கட்சிகளின் பொது வேட்பாளர் மைத்திரிபால சிரிசேனவை ஆதரித்து தற்பொழுது மாவனல்லையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பெரும் திறளான மக்கள் கலந்துகொண்டுள்ளதாக அங்கிக்கும் எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

இதன் காரணமாக மாவனல்லை நகரில் தற்பொழுது பாரிய வாகன நெறிசல் காணப்படுவதாகவும். இதனால் கண்டியில் இருந்து கொழும்பு திசை நோக்கி செல்லும் அணைத்து பஸ்களும் மாவனல்லை நகரின் மத்தியில் செல்லும் கண்டி கொழும்பு பழைய வீதியின் ஊடக செல்லும்.

மேலும் மாவனல்லை பூட் சிட்டிக்கு(food city) முன் உள்ள கொழும்பு பஸ் தரிப்பிடம் கண்டி கொழும்பு பழைய வீதிக்கு தற்கலிகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. எனவே கொழும்பு திசை நோக்கி செல்லும் அனைவரும் இதனை கருத்திட் கொள்ளும்படி மாவனல்லை பொலிஸ் போக்குவருது பிரிவு வேண்டிகொள்கின்றன்ர்.

இதேவேளை மாவனல்லை புதிய கொழும்பு கண்டி வீதியை முடியுமானவரை தவிர்துக்கொள்ளுமாரும், நகரின் மத்தியில் செல்லும் பழைய கொழும்பு கண்டி வீதியை பயன்படுத்தும் படியும், பொது மக்கள் இதற்கு பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறும் மாவனல்லை பொலிஸ் போக்குவருது பிரிவு வேண்டிகொள்ளுகின்றது

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *