மாவனல்லை மாணவன் டுபாய் நாட்டில் நடைபெற்ற சர்வதேச குர்ஆன் மனனப் போட்டியில்……

மாவனல்லை வளவ்த்தை வசிக்கும் எம்.எம் சாபீர் என்ற மாணவன் இவ்வருடம் அகில இலங்கை ரீதியில் நடைபெற்ற முப்பது ஜுஸ்உ மனனப் போட்டியில் முதல் இடத்தைப் பெற்று டுபாய் நாட்டில் நடைபெற்ற உலக முப்பது ஜுஸ்உ மனனப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதல் இருபது இடத்திற்குள் இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

எம்.எம் சாபீர் என்ற மாணவன் “சப்உ” கிராஅத் எனும் ஏழு கிராஅத் முடித்த இவர் முப்பது ஜுஸ்உகளையும் மனனம் செய்த ஹாபிழ என்பதுடன் தஸ்கரை ஹக்கநியாஹ் அறபுக் கல்லூரியில் ஷரிஆ கற்கை நெரியில் முதல் வருட மாணவனாகிய இவர் பாடசாலை ஆங்கில மொழி முல பிரிவில் பத்தாம் வகுப்பில் கல்வி கற்றும் வருகிறார்.

அதேபோன்று எதிர்வரும் டிசம்பர் உலக குர்ஆன் மனனப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்பும் கிடைத்துள்ளது என்பது குறுப்பிடத்தக்கது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *