மாவனல்லை யூனைடட் (United) விளையாட்டு கழகம் லீக் சம்பியன்

இன்று (04) நடைபெற்ற மாவனல்லை லீக் சாம்பியன்ஸ் ( league Champions ) உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுபோட்டியில் மாவனல்லை யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் பெற்றிபெற்று, மாவனல்லை லீக் சம்பியன் பட்டத்தை தன் வசமாக்கிக் கொண்டது.

மாவனல்லை லீக் சாம்பியன்ஸ் ( league Champions ) உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுபோட்டியில் மாவனல்லை யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் மற்றும் மாவனல்லை செரண்டிப் விளையாட்டு கழகம் ஆகிய அணிகள் மோதியது. இரண்டுக்கு பூச்சியம் (2-0) என்ற கோல் அடிப்படையில் யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் வெற்றியிட்டியது. யூனைடட் விளையாட்டு கழகதிற்கான வெற்றி கோல்கலினை முறையே எம்.என்.எம் சிரான் மற்றும் எம்.ஜே.எம் (z)சப்ரன் ஆகியோர் தனது அணிக்காக பெற்றுக்கொடுத்தனர். இப்போட்டி இன்று மயூரபாத கல்லலூரி மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

ஐந்து வருடங்களின் பின்னர் இந்த இரு அணிகளும் தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடியுள்ளமை குறுப்பிடத்தக்கது.

01

02

03

04

05

06

07

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *