மாவனல்லை லீக் நாக் அவுட் சம்பியன் கிண்ணத்தை வென்ற யூனைடட் (United) கழகம்

மாவனல்லை லீக் நாக் அவுட் சாம்பியன்ஸ் (knockout system) உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுபோட்டியில் மாவனல்லை யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் பெற்றிபெற்று, மாவனல்லை லீக் நாக் அவுட் சம்பியன் பட்டத்தை தன் வசமாக்கிக் கொண்டது.

மாவனல்லை லீக் நாக் அவுட் சாம்பியன்ஸ் (knockout system) உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுபோட்டியில் மாவனல்லை யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் மற்றும் மாவனல்லை ரிவ சைட் கழகம் ஆகிய அணிகள் மோதியது. நான்குக்கு பூச்சியம் (4-1) என்ற கோல் அடிப்படையில் யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் வெற்றியிட்டியது.

இப்போட்டி கடந்த சனிக்கிழமை (06) ருவன்வெல்ல மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியின் சிறந்த வீரராக யூனைடட் விளையாட்டு கழகத்தின் சஹீர் தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

தொடர்ந்து நான்கு வருடங்கள் யூனைடட் விளையாட்டு கழகம் இந்த கிண்ணத்தை வென்றுள்ளமை குறுப்பிடத்தக்கது.

WhatsApp Image 2016-08-08 at 7.33.22 PM WhatsApp Image 2016-08-08 at 7.33.23 PM WhatsApp Image 2016-08-08 at 7.33.24 PM WhatsApp Image 2016-08-08 at 9.06.11 PM

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *