மாவனல்லை வலைய மட்ட கால்பந்து போட்டிகளில் பதுரியா கல்லூரி அபார வெற்றி

மாவனல்லை வலைய மட்ட கால்பந்து போட்டிகளில் முறையே 20 வயத்தின்கீழ்,18 வயத்தின்கீழ்,16 வயத்தின்கீழ் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிழும் மாவனல்லை பதுரியா கல்லூரி வெற்றிபெறுள்ளது.

இந்த மூன்று பிரிவுகளிலும் நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டிகளில் இறுதி சுற்றில் பிரபல மாவனல்லை சாஹிரா கல்லூரியுடன் மோதி இந்த அபார வெற்றியை மாவனல்லை பதுரியா கல்லூரி பெற்றது.

20 வயத்தின்கீழ் அணி 1-0, 18 வயத்தின்கீழ் 1-0,16 வயத்தின்கீழ் 4-0 என மாவனல்லை பதுரியா கல்லூரி வெற்றி பெற்றது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares