மாவனல்லை வைத்தியசாலையின் சிற்றூழியர்கள் இன்று பணிப்பகிஷ்கரிப்பில்

மாவனல்லை தள வைத்தியசாலையில் பணிபுரியும் சிற்றூழியர்கள் பணிப்பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வைத்தியசாலையின் பிரதான வைத்திய அதிகாரியின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தே இப்பகிஷ்கரிப்பில் குதித்துள்ளனர்.

பணிப்பகிஷ்கரிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ள சிற்றூழியர்கள் தற்பொழுது வைத்தியசாலையின் முன்னாள் ஒன்று திரண்டுள்ளனர்.

இவர்களின் பணிப்பகிஷ்கரிப்பு நடவடிக்கையினால் வைத்தியசாலையின் அன்றாட நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares