மின்தடை காரணமாக மாவனல்லையில் தொடர்ச்சியாக நீர் விநியோகத்தில் சிக்கல்

images (3)

மின்சாரம் துண்டிப்பு அதிகரித்த வீதத்தில் இடம்பெறுவதால் மாவனல்லையில் தொடர்ச்சியாக நீரை விநியோகிப்பதற்கு தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக மாவனல்லை நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மாவனல்லை நியூஸ் மாவனல்லை நீர்வழங்கல் – வடிகாலமைப்பு சபையின் முகாமையாளரிடம் வினவிய போது தெரிவித்த கருத்து:

நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு உரியவாறு மின்சாரம் கிடைக்காமையே இதற்குக் காரணமாகும் எனவும் இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீரை விநியோகிப்பதற்கு தடை ஏற்படும் எனவும் நீரினை சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறும் மாவனல்லை நீர்வழங்கல் – வடிகாலமைப்பு சபையின் முகாமையாளர் குறிப்பிட்டார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *