முன்னால் சுகாதார பிரதியமைச்சர் லலித் திசாநாயக்க ஜனாதிபதி மைத்திரிக்கு ஆதரவு

கேகாலை மாவட்ட முன்னால் சுகாதார பிரதியமைச்சர் லலித் திசாநாயக்க ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளனர்.

இன்று ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் வாசஸ்தலத்தில் வைத்தே முன்னால் சுகாதார பிரதியமைச்சர் லலித் திசாநாயக்க தனது ஆதரவினை தெரிவித்துள்ளார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares