ரவூப் ஹக்கீம் விஸ்வரூபம் ” நாங்களும் சிங்க லே ” ( ‘அபித் சிங்ஹ லே’ ) என்ற ஸ்டிக்கரை வெளியிடப்போவதாக அறிவிப்பு – சிறந்த ராஜதந்திரம்

Rauff HAkeemA.R.A.Fareel

சில குழுக்கள் நாட்டு மக்­க­ளி­டையே அச்ச நிலையை உரு­வாக்கி அர­சியல் அதி­கா­ரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முயற்­சிக்­கின்­றன. ‘சிங்ஹ லே’ என்ற ஸ்டிக்கர் விவ­கா­ரத்தை இவ்­வாறே பார்க்க வேண்­டி­யுள்­ளது.

ஆனால் அவ்­வா­றான முயற்­சி­க­ளுக்கு அர­சாங்கம் ஒரு போதும் இட­ம­ளிக்­காது என நகர திட்­ட­மிடல் மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் வடி­கா­ல­மைப்பு அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் தெரி­வித்தார்.

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸின் தலை­மை­யகம் தாருஸ்­ஸ­லாமில் நேற்­றுக்­காலை நடை­பெற்ற ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் நிறு­வி­யுள்ள புதிய தொழிற்­சங்­க­மான தேசிய ஐக்­கிய ஊழியர் தொழிற்­சங்­கத்தை உத்­தி­யோ­க­பூர்­வ­மாக ஆரம்­பித்து வைத்து உரை­யாற்­று­கை­யி­லேயே மேற்­கண்­ட­வாறு குறிப்­பிட்டார்.

தேசிய ஐக்­கிய ஊழியர் தொழிற்­சங்­கத்தின் தலை­வ­ராக பத­வி­யேற்­றுள்ள அமைச்சர் ஹக்கீம் தொடர்ந்தும் உரை­யாற்­று­கையில் தெரி­வித்­த­தா­வது;

‘சிங்ஹ லே’ போன்ற ஸ்டிக்கர் குழுக்­க­ளினால் நாம் பீதிக்­குள்­ளாக வேண்­டி­ய­தில்லை. நாட்டில் இன­வா­தத்தை உரு­வாக்க முயற்­சித்த குழுக்­க­ளுக்கும் ஆட்­சி­யா­ளர்­க­ளுக்கும் கடந்த காலங்­களில் என்ன நடந்­தது என்­பது அவை­ருக்கும் தெரியும். அப்­ப­டி­யா­ன­வர்கள் மீண்டும் இன­வா­தத்தின் மூலம்  ஆட்­சியைக் கைப்­பற்றிக் கொள்­ளலாம் என்று நினைப்­ப­தென்றால் அது தவ­றாகும்.

தற்­போது ‘சிங்ஹ லே’ ஸ்டிக்­கர்­க­ளினால் தேவை­யற்ற பீதியை உரு­வாக்கி வரு­கி­றார்கள். இது தொடர்­பாக இன்­று­வரை நான் வாய் திறக்­க­வில்லை.

வாய் திறந்­தி­ருந்தால் என்னை இன­வா­தி­யென்றும் நான் இன­வா­தத்தைப் பரப்­பு­வ­தா­கவும் தவ­றான கருத்­து­களைப் பரப்­பு­வார்கள்.

இத­னா­லேயே வாய் திறக்­க­வில்லை. ‘சிங்ஹ லே’ என்ற ஸ்டிக்­க­ருக்குப் பதி­ல­ளிக்கும் முக­மாக ‘அபித் சிங்ஹ லே’ (நாங்­களும் சிங்ஹ லே) என்ற ஸ்டிக்­கரை வெளி­யி­டலாம் என்றும் எண்­ணி­யி­ருந்தேன். ஸ்டிக்­கரை பச்சை நிறத்தில் வெளி­யிட தீர்­மா­னித்­தி­ருந்தேன்.

எல்­லோ­ரது இரத்­தமும் ஒரே நிற­மாகும். அர­சியல் இலா­பங்­க­ளுக்­காக எமது இரத்தம் சிவப்பு எமது இரத்தம் பச்சை என்று ஸ்டிக்கர் வெளி­யி­டு­வது தவ­றா­ன­தாகும்.

இது அர­சியல் அதி­கா­ரத்தைப் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்­கான முயற்­சி­யாகும்.

கிறிஸ் மனிதன்

கடந்த அர­சாங்­கத்தின் ஆட்­சிக்­கா­லத்தில் கிறீஸ் மனிதன் (கிறீஸ் யகா)  சம்­ப­வங்கள் மக்­களை பெரும் பீதிக்­குள்­ளாக்­கின. இந்த சம்­ப­வங்கள் ஏன் நடந்­தன என்று இது­வரை கண்­டு­பி­டிக்­கப்­ப­ட­வில்லை. இதற்­கான காரணம் அறி­யப்­ப­ட­வில்லை.
தேசிய ஐக்­கிய ஊழியர் தொழிற்­சங்கம்

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் ஸ்தாபித்­துள்ள தேசிய ஐக்­கிய ஊழியர் தொழிற்­சங்கம் மறைந்த எமது தலைவர் அஷ்­ரபின் கன­வாகும். தேசிய ஐக்­கிய முன்­ன­ணியின் தேவை 1999 லிருந்து பேசப்­பட்டு வந்­தது. இன்று அது ஒரு தொழிற்­சங்­க­மாக நிறை­வே­றி­யுள்­ளது.

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸை ஒரு இன­வாதக் கட்சி என்றே கூறு­கி­றார்கள். இதி­லி­ருந்தும் பிறழ்வுற்ற முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் இன­வாதக் கட்­சி­யல்ல என்­பதை நிரூ­பிப்­ப­தற்­கா­க­வுமே இந்த புதிய தொழிற்­சங்கம் அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. சாதி, சமய, மொழி பேதங்­க­ளற்ற ஒரு புதிய அர­சியல் கலா­சாரம் இந்த தொழிற்­சங்கம் மூலம் உரு­வாக்­கப்­படும்.

தொழிற்­சங்­க­வா­திகள் மறைந்த தொழிற்­சங்கத் தலை­வர்­க­ளான பாலா தம்பு, கொல்வின் ஆர் டி சில்வா போன்று செயற்­பட வேண்டும். இந்த தலை­வர்கள் சுய­நலன் கரு­தாது தொழி­லா­ளர்­க­ளுக்­காவே குரல் கொடுத்­தார்கள்.

பணி­யாற்­றி­னார்கள். ஆனால் இவர்­க­ளுக்குப் பின்­ன­ரான தொழிற்­சங்­கங்கள் அர­சியல் கட்­சி­களின் பிரி­வு­க­ளாக மாற்றம் பெற்­றன. இந்­நி­லைமை எமது இந்தப் புதிய தொழிற்­சங்­கத்­துக்கு ஏற்­படக் கூடாது. இது எனக்கும் சவாலாக அமைந்துவிடும் என்றார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *