ஹலால் எதிர்ப்பால் வர்த்தகம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. – குமுருகமுவே வஜிர ஹிமி

வெவ்வேறு மதங்களை இழிவு படுத்தும் நோக்கில் நாட்டில் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பிரச்சாரங்களை சர்வ மதக் குழு எதிர்க்கிறது.

ஹலால் எதிர்ப்பு என்ற பெயரில் சில அடிப்படை வாத அமைக்குக்கள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளால் மேற்கு நாடுகளுக்கும் வளைகுடா நாடுகளுக்குமான ஏற்றுமதிகள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இலங்கையைச் சோர்ந்து பௌத்த பிக்குகள் அந்த நாடுகளுக்குச் செல்ல வீஸா பெறுவது கூட கடினமான காரியமாக மாறியுள்ளது என சர்வ மதக் குழு கடந்த 23ஆம் திகதி நடாத்திய பத்திரிகையாளர் மாநாட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள் கூட சிக்கல்களை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளனர். இலங்கையரை வெளிநாடுகளில் கோத்திரவாதிகளாகப் பார்ப்பதாகவும் அங்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பத்திரிகை மாநாட்டுக்குத் தலைமை தாங்கிய குமுருகமுவே வஜிர ஹிமி அவர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கையில் ‘ நினைத்தமாதிரியெல்லாம் அமைப்புக்களை உருவாக்கிக்கொண்டு மதங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் இழிவுபடுத்தும் செயற்பாட்டை நாம் அனுமதிப்பதில்லை. சர்வ மதக் குழு இதற்கு எதிரானது. இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதே தேசிய ஒற்றுமையைக் கருத்திற்கொண்டாகும். எல்லா மதங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்பவர்கள் எம்மோடு இருக்கிறார்கள்’ என்றார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *