ஹோந்தனிகொட ஹாஜியானி உம்மு ஸல்மா வபாத்

மாவனல்லை ஹோந்தனிகொடையை சேர்ந்த காலஞ் சென்ற ஜனாப் ஏ.சீ.எம். ஹாசிம் அவர்களின் அன்பு மனைவி ஹாஜியானி உம்மு ஸல்மா அவர்கள் இன்று (2015.04.03) காலமானார். இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

இவர் முஹம்மத் நஸீர், அப்துல் ஹுஸைன், முஹம்மத் புகாரி, சித்தி மைமூனா, பாத்திமா, அப்துல் ரஊப், ஆஇஷா உம்மா, மர்யம், சகீனா உம்மா, அப்துல் மலிக், முஹம்மத் பாயிஸ் ஆகியோரின் அன்புத்தாயாரும் ஆவார்.

அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று வெள்ளிக் கிழமை (2015.04.03) மாலை 3.00 மணிக்கு ஹிங்குலோயா மஸ்ஜிதுல் ஹுதா பள்ளிவாசலில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *