අවතැන් වූ අරණායක ජනතාවට මාවනැල්ල මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් සහනාධාර

ඊයේ රාත්‍රියේ සිදුවූ නායයාමෙන් අවතැන් වූ සහෝදර අරණායක ජනතාවට අවට ප්‍රදේශවල වසන මුස්ලිම් ජනතාව ඔවුන්ට අවශ්‍ය අහාරපාන ආදිය සහ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සැපයීමට මේ වනවිට කටයුතු කරමින් සිටයි.

අරණායක ප්‍රදේශයේ සිදුවූ නායයාමෙන් අතුරුදන් වූ පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකුගේ මළ සිරුරු හමුවී තිබේ.අතුරුදන්වූවන් සොයා තවදුරටත් මෙහෙයුම් සිදුකෙරෙයි.

13260195_605433002954692_9077431796965446883_n 13254479_1714778298810020_6345497082502004995_n 13254151_1714778345476682_7264014201745257688_n 13226947_1714778272143356_3304600886051401158_n 13179448_605432882954704_4353762456616240378_n 13178564_1714778378810012_4746488152551778756_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *