බොදුබල සේනා සංවිධානය සෘජුවම රජයට සම්බන්ධතාවක් පවතින – අමෙරිකානු රාජ්‍ය (English / සිංහල / தமிழ்)

ව්‍යවස්ථාවෙන් සහ නීති රීති මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආගමික නිදහස තහවුරු කර තිබුණ ද ඒවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් අපොහොසත් වී ඇති බව අමෙරිකාව පවසයි.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අන්තර්ජාතික ආගමික සහජිවනය පිළිබඳ 2013 වාර්ෂික වාර්තාවේ මේ බව සඳහන් වෙයි.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරි විසින් අදාළ වාර්තාව ඊයේ(28) ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුණි.

එම වාර්තාව මගින් 2013 වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික වාතාවරණය පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු දක්වා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ආගමික කණ්ඩායම්වලට යම් යම් බලපෑම් එල්ල වන බවත්, ඇතැම් ආගමික ස්ථානවලට ප්‍රහාර එල්ල වී ඇති බවත් අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

බොදුබල සේනා සංවිධානය සහ රාවණා බලය යන සංවිධානය පිළිබඳව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

විශේෂයෙන් බොදුබල සේනා සංවිධානය සෘජුවම රජයට සම්බන්ධතාවක් පවතින බවට තහවුරු වී ඇති බව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ බලහත්කාරයෙන් වෙනත් ආගම්වලට බඳවා ගැනීම සිදුවන අතර ඊට ආගමික සංවිධාන මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාව ද විරුද්ධත්වය පළ කර ඇති බව එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

அரசுடன் பொதுபல சேனாவுக்குத் தொடர்பு – அமெரிக்கா

பொதுபலசேனா அமைப்புக்கு தற்போதைய அரசுடன் தொடர்பு இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளனது என அமெரிக்கா குறிப்பிட்டுள்ளது.

அமெரிக்க இராஜாங்கத் திணைக்களம் நேற்று வெளியிட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச மதசுதந்திரம் தொடர்பான அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் ஜோன் கெரியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில் இலங்கையில் ஆகமங்கள் தொடர்பில் நீண்ட விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையிலுள்ள சிறுபான்மை ஆகமங்களுக்கு சிக்கல்கள் ஏற்படுத்தப்படுவதாகவும், ஆகமத்தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பொதுபல சேனா அமைப்பு மற்றும் ராவண பலாய அமைப்பு எப்பவை பற்றியும் அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இலங்கையில் வலுக்கட்டாயமாக ஆகமங்களுக்கு ஆட்கள் சேர்க்கப்படுவதாகவும், அதனை சாதாரண மக்கள் எதிர்ப்பதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1292091002Untitled-1

The International Religious Freedom Report for 2013 released by the US State stated that the Bodu Bala Sena(BBS) continued to promote its anti-Muslim campaign, which was linked to violent activities last year.

The report released at the US State Department by US Secretary of State John Kerry claimed that, local media and NGOs noted strong linkages between the BBS and the government.

Executive summary excerpt;

In Sri Lanka, the Sinhala Buddhist group Bodu Bala Sena (BBS) continued to promote its anti-Muslim campaign, which was linked to violent activities during the year. Local media and NGOs noted strong linkages between the BBS and the government. According to numerous reports, the BBS was behind a growing wave of anti-Muslim activities carried out by other violent Buddhist nationalist groups. Nationalist groups were allegedly involved in a series of attacks on mosques, protests over animal slaughter, and a sustained attempt to further marginalize Muslims by outlawing the halal system of meat certification. On December 1, Buddhist monks reportedly led a mob of 200 villagers that destroyed the Methodist Church of Habarana, located in Anuradapura District. Two Criminal Investigation Division (CID) police officers arrived at the scene and ordered the church to shut down, saying that it had no legal recognition to operate.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *