මාවනැල්ල ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සුහද හමුවක්

මාවනැල්ල නගරයේ සහජීවනය ගොඩනැගිමේ අරමුණින් සංවිධානය කරනු ලැබු මාවනැල්ල ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සුහද හමුව හෙට මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී ප.ව 03.00ට පැවත්වේ.

මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨධිපති මහාචාර්ය ඒ.එම් නවරත්න බණ්ඩාර මහතා විසින් පැවත්වීමට නියමිතයි. මෙම අවස්ථාවට ගලබඩ කොරළයේ භික්‍ෂු බල මණ්ඩලය සහ ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් ආගමික නායකයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හා කෑගාල්ල දිසාව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තුමා, මාවනැල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපති තුමා, මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය, මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති තුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවත්වේ.

මෙම සුහද හමුවට සහභාගිවන ලෙස මාවනැල්ල සියලු ව්‍යාපාරිකයිට ආරාධනා කර සිටිමු…..

images (1)

10410848_664780200266929_5502667341478813995_n (1)

CLIPART_OF_15179_SM_2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *