මෛත්‍රී අලුත්නුවර දේවාලයේ පූජාවක – (VIDEO)

පොදු විපක්ෂයේ මාවනැල්ල ජනහමුවට සහභාගීවීමට පෙර පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (16) අලුත්නුවර දැඩිමුණ්ඩ දේවාලයට ගොස් ආශිර්වාද ලබා ගත්තේය.

ඉන් අනතුරුව එම දේවාලයේ ආශිර්වාද ලබා ගෙන පඩුරක්ද ගැට ගසා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රාර්ථනාවක්ද සිදු කළ බව වාර්තා වෙයි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *