සෝභිත හිමියන්ට අවසන් ගෞරව දැක්වූ මුස්ලිම්වරුන්

අපවත් වී වදාළ පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා මුස්ලිම්වරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඊයේ (09)රාත්‍රියේ කෝට්ටේ ශ්‍රී නාග විහාරයට පැමිණ තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වූ ආගමික සංහිඳියාවට නව පණක් ලබාදුන් අවස්ථාවක් ලෙස මෙය පෙන්වා දිය හැකියි.

12208482_10153092979660880_201938548871433908_n

12219397_10153092979355880_9043979690528540415_n

12234843_10153092979300880_7046049573705468076_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *