முகம் மூடி அபாயா அணியும் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு தேர்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்.

அபாயா அணிந்து முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் செல்லும் முஸ்லிம் பெண்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என மேலதிக தேர்தல் ஆணையாளர் எம்.எம்.மொஹமட் விளக்கமளித்துள்ளார்.

முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு அபாயா அணியும் முஸ்லிம் பெண்கள் வாக்குச்சாவடிகளில் கடமையிலுள்ள பெண் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் தமது தேசிய அடையாள அட்டையுடன் தமது முகத்தைக்காட்டிய பின்னரே அவர்களுக்கு வாக்களிப்பதற்கான வாக்குச்சீட்டுக்கள் வழங்கப்படும்.

எனவே இத்தகைய அபாயா அணிந்து செல்லும் முஸ்லிம் பெண்கள் இந்த தேர்தல் சட்டங்களுக்கிணங்க நடந்து கொள்ளுமாறும் அவர் மேலும் கேட்டுக்கொள்கிறார்.

இதேவேளை, வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் செல்லும் போது ஒவ்வொருவரும் தமது ஆளடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆவணங்களுடன் செல்லுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares