A/L பெறுபேற்றில் தேசிய ரீதியில் 3 முஸ்லிம் மாணவர்கள் முதல் மூன்று இடங்களில்

கல்விப் பொதுத் தராதர உயர் தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகளில் மூன்று முஸ்லிம் மாணவர்கள் தேசிய ரீதியில் மூன்று முதல் நிலைகளுக்குள் தெரிவாகியுள்ளனர்.

இந்த வகையில், வர்த்தகப் பிரிவில் தேசிய ரீதியில் அதிசிறந்த பெறுபேற்றைப் பெற்ற மாணவர்களுள் முதலாமிடத்தை எப்.எம். அகீல் முஹம்மட் பெற்றுள்ளார். குருணாகலை மரியதேவ ஆண்கள் பாடசாலையில் கல்வி கற்ற இம்மாணவன் ஆங்கில மொழியில் பரீட்சைக்குத் தோற்றியே இந்த பெறுபேற்றைப் பெற்றுள்ளார். இத்துறையில் மொத்தம் 60178 பேர் தேசிய ரீதியில் தோற்றியிருந்தனர்.

அத்துடன், உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் தேசிய ரீதியில் அதிசிறந்த பெறுபேற்றைப் பெற்ற மாணவர்களுள் இரண்டாம் இடத்தை எம்.எம். முன்சிப்  பெற்றுள்ளார். புத்தளம் ஜனாதிபதி வித்தியாலயத்தில்  கல்வி கற்ற இம்மாணவன் தமிழ் மொழியில் பரீட்சைக்குத் தோற்றியே இந்த பெறுபேற்றைப் பெற்றுள்ளார். இத்துறையில் மொத்தம் 46581 பேர் தேசிய ரீதியில் தோற்றியிருந்தனர்.

மேலும், கலைப் பிரிவில் தேசிய ரீதியில் அதிசிறந்த பெறுபேற்றைப் பெற்ற மாணவர்களுள் மூன்றாம்  இடத்தை எப்.அம்ரா இஸ்மாயில் பெற்றுள்ளார். கொழும்பு 7  இல் உள்ள சி.எம்.எஸ். மகளிர்  வித்தியாலயத்தில்  கல்வி கற்ற இம்மாணவி சிங்கள மொழியில் பரீட்சைக்குத் தோற்றியே இந்த பெறுபேற்றைப் பெற்றுள்ளார். இத்துறையில் மொத்தம் 99304 பேர் தேசிய ரீதியில் தோற்றியிருந்தனர். (மு)

Daily Ceylon

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *