MMF Netowork மற்றும் Mawanella News இணைந்து வழங்கும் முக்கிய அறிவித்தல்.

MMF Networks மற்றும் Mawanella News உடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் Mawanella News இன் முழு உரிமையை MMF Networks பெற்றுள்ளது என்பதை வாசகர்களுக்கு அறியத்தறுகின்ரோம்.

ஏற்கனவே மாவனல்லையின் முதற்தர செய்தி வழங்குர் MMF News, MMF Networks இன் கீழ் இயங்கி வருகின்றமை குறிபிடத்தக்கது.

எனவே எமது வாசகர்களின் நன்மை கறுதி MMF News மற்றும் Mawanella News இல் பிரசுரிக்கப்படும் செய்திகளை ஒரு இனையத்தள முகவரியில் பார்வையிட ஏற்பாடுகளை MMF Networks மேற்கொண்டு வருகின்றது என்பதையும் எமது வாசகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தறுகின்ரோம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares