மாவனல்லை பதுரியா மத்திய கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழா ஆரம்ப நிகழ்வு

மாவனல்லை கிருங்கதெனிய பதுரியா மத்திய கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்களின் ஆரம்ப நிகழ்வு இன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை கல்லூரி மைதானத்தில் அதிபர் எம்.ரி.எம். நிஸ்தார் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதன்போது அதிபர் எம். டி. எம் நிஸ்தார் உத்தியோகபுர்வமாக நிகழ்வுகளை ஆரம்பித்து வைத்தார். இந்நிகழ்வில் விசேட அதிதிகளாக வலயக்கல்வி பணிப்பாளர் மாதவி வெலகெதர மற்றும் ஹாஜியானி நபீஸா உம்மா மற்றும் பலர் கலந்துகொணடனர்.

மேலும் நூற்றான்டு விழாவிக்கான இலட்ச்சினையும் அறிமுகப்படுத்தியதுடன் 11 வருட காலங்கள் அதிபராக சிரப்பாக கடமை புரிந்து கொன்டிருக்கும் கெரவ அதிபர் எம் டி எம் நிஸ்தார் அவர்களும் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

இக்பால் மாவனல்லை

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.